bt365体育投注

国务院信息:
省政府信息:
中 止 公 告(KCG2014-37)
发布时间:2018-11-08 09:17
信息来源:bt365体育投注公共资源交易中心

本中心于2018年11月1日在“中国土地市场网、云南省国土资源厅、bt365体育投注|官网、bt365体育投注公共资源交易网、bt365体育投注土地和矿业权交易网”网站发布的《bt365体育投注国有建设用地使用权网上挂牌出让公告》,地块编号为:KCG2014-37号地块,因故中止交易。

特此公告

                          bt365体育投注公共资源交易中心

                            二〇一八年十一月八日